Om Euro Equip AB

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Information

Företaget startades den 1 december 2010, företaget kommer att jobba aktivt inom försäljning av belysning, reservdelar och komponenter.

 

Ägare

Roger Jonasson, har tidigare jobbat för en stor grossist inom fordonskomponenter, då senast som produktchef och teknisk säljare. 

Har en lång erfarenhet när det gäller försäljning, marknadsföring samt tekniskt kunnande.

 

Företagsidé

Affärsidén är att erbjuda komponenter och konsultverksamhet till tillverkningsmarknaden, industri och servicesektorn, genom import, samt försäljning av specialutrustning i ett brett sortiment av god kvalitet.

Företagets position och mål kommer att vara på ett stark kvalitetstänkande och miljömedvetenhet plan. Med innovativa lösningar och produkter för olika företag.

 

Produkter

Produkter och tjänster som erbjuds är:

Elektronikkomponenter, belysning och reservdelar för, servicenäringen och specialfordons branschen.

 

Logistik

Flexibel och effektiv leveranskapacitet som skall ge hög leveranssäkerhet.

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Tillagd i varukorgen